Filmobilia

Chwile zatrzymane w ruchu./ Moments kept in motion.

*

 

Moja epokowa sesja zdjęciowa./ My epoque photo shoot. 🙂

Taniec w pastelach./ The dance in pastels.

Technologicznie Niezgodna.

Ten dzień zaczął się tak dobrze, że to uśpiło moją czujność, bo jak coś idzie ‘za dobrze’, to potem może się już tylko psuć. Około południa zaczęła szwankować pogoda, bo bezchmurne wczesne przedpołudnie wkrótce poszarzało, najpierw od chmur, a potem nieboskłon całkowicie zasnuła mleczna szarość.
Chciałam umieścić w mojej Galerii nowy filmik i wtedy karuzela zdarzeń rozpędziła się w niewłaściwym kierunku..

Zrobiłam niewłaściwy klik, i cała strona z moimi filmikami zniknęła!

Gdy już nieco uspokoiłam emocje, stwierdziłam, że ‘to przecież nie może być takie trudne’, ale wtedy odezwała się moja intuicja i podpowiedziała mi, żebym już niczego sama, na stronie nie ‘naprawiała’, więc musiałam czekać na mojego Osobistego Informatyka, żeby naprawił to, co zepsułam.

Mam prawdziwą awersję do technologii , a ona do mnie, ale nie lubimy się nie bez powodu, zważywszy na iście piekielne źródło pochodzenia tego ‘wynalazku’.

Divergent technologically.

The day started so well that it lulled my vigilance, because when something goes ‘too well’ it can only get worse later. Around noon, the weather began to fail, as the cloudless early morning soon went gray, first from clouds, and then the sky was completely covered by a milky gray.
I wanted to post a new video in my Gallery and then the merry-go-round of events accelerated in the wrong direction..

I made the wrong click, and the whole page with my videos disappeared!

Once I had calmed my emotions a bit, I said ‘it can’t be that hard after all,’ but then my intuition spoke up and told me not to ‘fix’ anything on my own, on the site anymore, so I had to wait for my Personal IT Guy to fix what I had broken.

I have a real aversion to technology , and it to me, but we don’t like each other for a good reason, because of the truly hellish origin of this ‘invention’.

*******

Spotkanie z przedwiosennymi ptaszkami./ My meetiing with pre-spring birds.

*

Szorty z ptaszkami./ Shorts with birds.

****************************************************

Wszystkie zdjęcia i filmy w mojej Galerii są moją własnością, tylko do mojego użytku./All photos and films in my Gallery are my property, for my use only.